Накрая нз защо последния момент стана така размазан :(

restrict