Това щеше да срешнеш ако небеше отменил турнира :)

GTA SA:MP Server - [ G-T-A ][ S-E-R-V-E-R][0.3e]" IP на сървара : 212.50.81.127:7777 ! Повече информация - http://gta.telnet.bg

lanjue1337