НЗОК ще заплаща помощните средства за хора с увреждания

TV Evropa