Не чистете така сняг

Тоя си бутна покрива! :D:D:D

danino29