Древните - Warriors

Сериалът, който се преплита с "Дневниците на вампира".

yoana_ko