sp0ke - Излез

Не разбирам от политика. Подкрепям мирните протести.

sp0ke