Как да разберете версията на вашият Windows

Start/Старт, Run/Изпълнение, "WinVer" {без кавичките} песента: http://www.youtube.com/watch?v=76PF5jk8J8U

rarorz