Макрон очаква да събере 357 милиона долара помощи от донорска конференция за Ливан

TV Evropa