VBox7 logo

Благуните Сезон 2 - Епизод 7 - Песента на птицата

406 15.02.2016 Инфо

Днес всички са на излет в гората. Чичо Боб им предлага да наберат цветя и хубави листа с които да направят хербарии, така през зимата ще си спомнят за топлите пролетни дни и излета. Те се съгласяват. Елша бере цветя, Гарбър красиви листа, а духчетата събират камъчета, които да поставят на камината. Вечерта сред събраните камъчета откриват едно птиче яйчице. Дрън Дрън знае къде точно го е намерил и двамата с чичо Боб се връщат в гората. На дърво до храстите, в които е било яйцето, те виждат гнездо. Най-вероятно вятъра е огънал клоните му и яйцето е паднало долу. Дрън Дрън го поставя обратно в гнездото. А на връщате, те чуват радостната песен на птичката, която е открила изгубеното си яйчице.