Парен локомотив 46.03/steam locomotive Bdz class 46

Маневри на гара Банкя+тръгване от същата гара

railfan