Европейският банков надзор посочи, че БНБ нарушава европейски закони

От вторник изплатете гарантираните от ЕС директива влогове от 100 000 евро в Корпоративна търговска банка и дъщерната ѝ банка "Виктория". Това се настоява от Европейския банков орган, който отправи до Българската народна банка и Фонда за гарантиране на влоговете препоръка, в която се отбелязва, че двете институции са нарушили европейските закони. Европейският банков орган настоява вложителите в КТБ и дъщерната ѝ банка "Виктория" да имат достъп до гарантираните от евродирективата спестявания до 100 000 евро от вторник - 21 октомври 2014 г.

TV Evropa