Исус Христос изцелява днес МАЙ 2008 г.

Това е клип от това, което Бог прави във Флорида Лейкланд. Къде са сега атеистите??? Още ли невярваш,че Исус Христос е Бог и Спасител. Той може да спаси и изцели и теб - повярвай!

nejnost_rs