Читатели колабират от жега в пловдивската библиотека

TV Evropa