Експериментален цветен филм - 1903 г.

Един от най-ранните опити за цветен филм, заснет от У.Дейвидсън (Davidson) и Б. Жумо (Jumeaux) в Брайтън, Англия, през 1902 или 1903 г.

glyph