Аерозолно пръскане над България - 6 октомври 2011

Поредното разпръскване на химикали от неизвестни самолети в небето над България на 6 октомври 2011

somnambuli