Епизод - Молитва за България

Нямам какво да кажя. Песента говори сама за себе си !! ;)

astra3