Ти - Таня Матеева

Още едно зрънце от броеницата красиви и топли стихове на Таня Матеева. С благодарност за красотата, с която ни дарява неуморно!

deia68