Работа със зелен екран в Camtasia Studio

Скъпи приятели, в този урок ще видите как да сменяте фона на видеа със зелен екран, използвайки Camtasia Studio 8.

Сайт на Chicabrat- http://chicabrat.com/
Youtube канал- https://www.youtube.com/user/TheChica...

chicabrat