Човек с хеликоптерче се базика с ченгетата във Франция

Полицай Хеликоптерче

alankovec