От 25 юни до 10 юли София става столица на мюзикъла и съвременния балет в България

TV Evropa