Стойка на глава

Техника на изпълнение и разучаване на "стойка на глава"