VBox7 logo

Българин обезмисля нуждата от бензиновия двигател

Валентин Фъртунов говори за Илия Вълков (Юл Браун) и неговите открития и изобретения, които могат да сложат край на нефтената индустрия