Вариантът "Делта" на коронавируса, който за първи път беше открит в Индия, вече е установен в 92 стр

TV Evropa