МВФ очаква растеж на световната икономика с 6% през 2021 г.

TV Evropa