Използване на няколко компютъра едновременно в After Effects

snoopy