Tanca na Chiliparite

Танца на Чилипарите в изпълнение на Славейко Чипилов на откриването на риболова на 15.06.2013 г.

gundi76