Сараите на Масларова

"Сараите" на Масларова в Стара Загора - сградата, чието довършване струва 18 милиона и половина

stzmig31