Сълзи На Откровение

понякога...понякога нещо остава зад теб, а ти продължаваш без него. всяка загуба ти взима по нещо и губиш част от самия себе си...
но винаги, винаги трябва да продължиш напред!

marfi_si