Конспирация Нашата покварена история, част 4.2 - Германските народи: готите, справедливостта и реда

https://www.youtube.com/watch?v=6kLYLwWIx30

Авторско видео - Asha Logos

skynet_