Вече няма да е нужно да ходим до общината за регистрация и отписване на автомобил

С настъпването на 2015 г. се въвежда единна информационна система на КАТ и общините. Така вече автомобилите няма да се регистрират с декларации в общините. Общините предвиждат новата мярка за контрол да доведе до допълнителни приходи в бюджетите им.

TV Evropa