Космическо Разкриване - Емери Смит - Вътрешният човек

S09E02

Liberationem Mundi

Над Маджестик - Последствията От Секретната Космическа Програма
https://www.vbox7.com/play:08b113b59c

Космическо разкриване - плейлист:
https://www.vbox7.com/play:08b113b59c&p=playlist&id=2256756&order=date

www.spherebeingalliance.com
www.divinecosmos.com
www.fulldisclosureproject.org

anon_flash