Вече три месеца пенсионерите получават по 50 лева месечно

TV Evropa