Ако знаех... /стихове Павлина Соколова/

Едно от прекрасните стихотворения на Павлина Соколова!

stvich53