Един ли кръст

Песен на хвалебен тим от Силистра

julia_7