Протест срещу цените на горивата

13 март 2011 година-София

dimd