Живка Димитрова - Жеко си овце пасеше

Запис от 1961 год. с орк. на Панайот Янев.

danita88