ЦИК е прекратила поръчката за доставка на още 1600 машини за гласуване

TV Evropa