Кичка Бодурова - Защо За Мене Няма

Записа е от мега - концерта на Кичка Бодурова - "Мечта", който се състоя на 03.12.2008г. в зала 1 на НДК. За повече информация: www.kichkabodurova.com

kichkabodurova