VBox7 logo

Поколение - Над Всичко Си.avi

1 196 25.01.2009 Инфо

Иоан кръстител свидетелства за Неговата Божественност така."Иоан 1:26-27"посред вас стои един,когото вие не познавате,оня който иде подир мен(който преден ми биде)","Иоан 1:29 ето Божия Агнец, който носи греха на света".