Как да си направим User?

Внимавайте да не направите User-а АДМИНИСТРАТИВЕН!
АКО ГО НАПРАВИТЕ ТОЗИ С КОЙТО СЕГА РАБОТИТЕ ЩЕ ВИ ИЗЧЕЗНЕ!

rarorz