"становище на Герит Ван де Камп за социалния диалог в България и ситуацията с прекратеното споразуме

"Становище на Герит Ван де Камп за социалния диалог в България и ситуацията с прекратеното споразумение от МВР"

full_agresia