Али Джи - Опасни Наркотици

Али Джи обяснява за наркотиците...

ko3moc