Спират плановия прием в болниците в червените зони

TV Evropa