Карти, които потвърждават, че не знаете нищо за Земята

Накратко сравнение на континентите и островите реално срещу представено.

str8888