Валери Петров - Тинтявата

Четете, слушайте топлия глас на поета и мислете, като поемете поне малко от неговата мъдра доброта. Успех!

memoria2006