[dtr]l0v3b0y testing new intro

new intro :)

bybyboy_1513