Поръчителят може да си вземе парите от длъжника

bludnicata