Активиране на Windows 7

най добрия активатор за Windows 7. http://www.zamunda.net/details.php?id=222890&hit=1

zerotutorials