Как тръгват партиите към третите парламентарни избори?

TV Evropa