Частта ми за колаба в групата 'Disney Story'. (:

iloveselena